Over ons

De cursusdienst zette haar eerste stappen als onderdeel van de faculteitskring PSW vzw in het academiejaar 2012-2013 onder de leiding van voorzitster Birte Verschraegen. Er werden vanaf de oprichting drie cursussen verdeeld door de studentenvereniging en dit werd verdergezet in het volgende jaar onder Maarten Raeijmaekers, waar de basis voor de oprichting van de Cursusdienst PSW vzw gelegd werd.

Het werd immers duidelijk dat een aparte organisatie nodig was om de groei verder te zetten en de dienstverlening te kunnen verzekeren, wat niet meer binnen de structuur van de faculteitskring gegarandeerd kon worden. Vanaf het academiejaar 2014-2015 zal de aparte organisatie haar volledige aandacht op de cursussen kunnen leggen.

We willen met onze cursusdienst bijdragen aan een betaalbaar hoger onderwijs voor iedereen omdat elke student de kans verdient zichzelf te ontwikkelen. De extra kost van het lesmateriaal willen we beperken door druk uit te oefenen op de spelers in de markt of door zelf kwalitatief sterke cursussen aan te bieden aan de studenten van de faculteit PSW aan de Universiteit Antwerpen zonder winstoogmerk na te streven.

We streven ernaar om de beste de deals en dienstverlening voor de student te verwezenlijken samen met ons team van vrijwilligers, die een belangrijk onderdeel van dit project vormen. De organisatie moet daarom in een professionele sfeer deze dienstverlening verzekeren waarin medewerkers zich kunnen ontplooien en meebouwen aan dit project.

Naast studentgerichtheid is integriteit belangrijk in de deals en afspraken die we sluiten met professoren en uitgeverijen. We willen fungeren als een tussenfiguur dat streeft naar een betaalbaar aanbod dat inhoudelijk kwalitatief sterk is met respect voor intellectuele eigendom. Ons doel is daarom niet op zich ons cursusaanbod te vergroten, maar de beste prijzen en dienstverlening voor de studenten van onze faculteit te verzekeren door middel van concurrentie druk uit te oefenen op de verschillende spelers in de markt.


  © PSW Antwerp 2018  
  © JVP       © YC